Komitet do spraw organizacji III Kongresu Statystyki Polskiej

Przewodniczący

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

Członkowie

Anna Borowska – Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego

Agnieszka Szlubowska – dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Katarzyna Cichońska – dyrektor Gabinetu Prezesa

Olga Świerkot-Strużewska – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Emilia Andrzejczak – dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji

Karolina Banaszek – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji

Małgorzata Sołtyszewska – dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego

Marcin Stradomski – naczelnik wydziału w Gabinecie Prezesa

Ewa Bandurska – naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Sekretarz

Michał Kowalczyk – konsultant w Gabinecie Prezesa

logo gus wersja pena wariant achromatyczny biay

Aleja Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa

Portal Informacyjny GUS

Kontakt:


Copyright © 1995-2022 Główny Urząd Statystyczny

Logo gus ciemne