Księga abstraktów

III Kongres Statystyki Polskiej, organizowany w dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w Krakowie przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, to wyjątkowe spotkanie przedstawicieli statystyki publicznej i środowiska naukowego, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Biorą w nim udział pracownicy urzędów statystycznych, naukowcy, inni interesariusze statystyki publicznej oraz reprezentanci instytucji publicznych. Celem Kongresu jest przede wszystkim wzmocnienie wielopłaszczyznowej współpracy instytucji statystycznych i ośrodków naukowych w sprawach dotyczących rozwoju profesjonalnej i innowacyjnej statystyki publicznej oraz stałego unowocześniania metodologii badań statystycznych.

Program Kongresu obejmuje następujące obszary tematyczne: statystykę matematyczną, społeczną, gospodarczą i regionalną, statystykę ludności, statystykę polską i międzynarodową, a także metodę reprezentacyjną i big data oraz analizę i klasyfikację danych. Uczestnicy omówią wyzwania związane m.in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych w kontekście aktualnych uwarunkowań zewnętrznych, cyfryzacji i globalizacji. Wydarzenie będzie upamiętniać 110. rocznicę powołania Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Efektem działalności tej organizacji, zrzeszającej ludzi zainteresowanych teorią i praktyką badań statystycznych, jest wiele przedsięwzięć ważnych zarówno dla rozwoju statystyki publicznej, jak i statystyki jako dziedziny nauki.

Jesteśmy przekonani, że Kongres stanowi doskonałą okazję do twórczej wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń. Życzymy Państwu ciekawych dyskusji, inspirujących do dalszych badań oraz podejmowania inicjatyw na rzecz jak najlepszej jakości i dostępności danych statystycznych i ich efektywnego wykorzystywania.

Księga abstraktów

logo gus wersja pena wariant achromatyczny biay

Aleja Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa

Portal Informacyjny GUS

Kontakt:


Copyright © 1995-2022 Główny Urząd Statystyczny

Logo gus ciemne